14.11.2019 / Zajímavosti


Plánujete koupi nemovitosti nebo pozemku? Poradíme vám, proč byste měli nejdříve nahlédnout do katastru, co vše v něm najdete i jak vyřešíte zamítnutí vkladu.

Co je katastr nemovitostí

Katastr je jinými slovy seznam nebo rejstřík, ve kterém najdete soupis veškerého nemovitého majetku a pozemků. Katastr nemovitostí je v dnešní době spravován především v elektronické podobě a představuje jeden z datově nejrozsáhlejších informačních systémů státní správy

Co je katastrální mapa

Katastrální mapa je mapou velkého měřítka, která je na více jak polovině území České republiky vedena digitálně. Využijete ji:

 • pro zjištění přesného umístění pozemku,
 • nebo jako podklad pro územní a stavební řízení, pro řízení o vyvlastnění pozemku, pro řízení o vydání povolení k využívání přírodního léčivého zdroje a podobně.

Co najdete v katastru nemovitostí 

Nahlédněte do katastru nemovitostí, jestliže hledáte informace o:

 • pozemcích v podobě parcel,
 • budovách, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční,
 • budovách, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, ale jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby,
 • bytech.

Informace o jednotlivých objektech zahrnují:

 • popis,
 • rozlohu,
 • přesnou polohu,
 • jméno vlastníka a adresu jeho trvalého pobytu,
 • nebo informace o vlastnickém právu či o případném řízení.

K úspěšnému vyhledávání potřebujete znát dva údaje:

 • katastrální území, popřípadě obec u jednotek a domů,
 • parcelní číslo, u jednotek číslo popisné domu a číslo jednotky, u domů jen číslo popisné.

Nahlížení do katastru nemovitostí a Dálkový přístup

Pro zjištění informací o nemovitosti můžete využít buď aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí nebo Dálkový přístup do katastru nemovitostí. Jaký je mezi nimi rozdíl? 

Nahlížení do katastru nemovitostí

Prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí najdete informace o:

 • vlastnictví parcel, staveb, bytů nebo nebytových prostor,
 • stavu řízení založených na katastrálním pracovišti. Může se jednat o zápis vlastnických práv nebo například o geometrické plány.

Používání této aplikace nevyžaduje registraci a je pro všechny uživatele zdarma

Její nabídka je však omezená, neumožňuje například výpis z katastru nemovitostí.

Dálkový přístup do katastru nemovitostí

Aplikace Dálkový přístup je placená služba, která umožňuje registrovaným uživatelům on-line přístup k údajům v katastru nemovitostí. Je vhodná pro právnické a fyzické osoby, které katastr využívají pravidelně

Komplexní výpis z katastru nemovitostí

Určitou nevýhodou online katastru je nedostatek přesných informací. Dozvíte se zde například o omezení vlastnického práva, ale aplikace vám již neprozradí, ve prospěch koho a z jakého důvodu toto omezení existuje. Pro komplexní výpis si tak budete muset zajít osobně. Kam? 

 • K jakémukoli notáři,
 • nebo na pobočku České pošty se službou CzechPoint

S sebou si nezapomeňte informace o katastrálním území a parcelním čísle nemovitosti. Jinak vám úředníci nebudou schopni údaje dohledat. 

Vklad do katastru nemovitostí

Podepsali jste kupní smlouvu a radujete se, že jste novými majiteli vysněné nemovitosti? Zastavte, majitelem se totiž nestanete hned při podpisu smlouvy, ale až po řádném zapsání do katastru nemovitostí. Aby k němu došlo, musíte podat návrh na vklad. Co když vám ale katastrální úřad vklad zamítne

 • Nejdříve se obraťte na místní katastrální úřad a nechte si vysvětlit, proč k zamítnutí došlo. 
 • Odstranitelné chyby vám úřad umožní vyřešit v rámci stejného řízení.
 • Neodstranitelné chyby způsobí zastavení řízení. Při neodstranitelných chybách raději podejte žádost o zpětvzetí návrhu.
 • Jestliže tuto žádost nepodáte, úřad zamítnutí předá krajskému soudu: pro případ, že byste chtěli toto rozhodnutí právně napadnout. 
 • Celý proces také urychlíte, pokud se všichni účastníci dohodnou, že se vzdávají možnosti odvolání. Úřad přeskočí 15denní lhůtu na odvolání a rovnou začne jednat. 

Nejlepší a nejrychlejší variantou je proto ihned po zamítnutí podat žádost o zpětvzetí návrhu, vzdát se lhůty na odvolání a podat návrh na zápis do katastru znovu. 

Více informací o katastru najdete přímo na stránkách aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí

Sdílejte:
Témata článku:
bydlení