02.02.2019 / Zajímavosti


Do pěti let musí Česko vyřešit, jak naloží se 2 miliony tun odpadů ročně, které končí na skládkách. Vydělat na tom mohou lidé i firmy.

Některé druhy odpadů je možné energeticky využít, jiné lze recyklovat a dále zpracovat. Například s plasty se obchoduje celosvětově. Dříve je evropské státy dovážely do Číny, kterou před rokem nahradily Indonésie, Thajsko nebo Vietnam.

Z odpadu se tak stal obchodní artikl, jehož cena se odvíjí od aktuální situace na trhu. Když například Čína loni vystavila dovážení plastů červenou, kvůli většímu množství plastového odpadu na trhu jeho cena klesla.

Česko chce spalovat více odpadů

Otázky, jak s odpadem naložit, jak snížit jeho produkci a jak ho smysluplně využít, dělají vrásky na čele evropským i tuzemským politikům. České ministerstvo životního prostředí chce například podpořit zařízení pro materiálové využití odpadu – tedy pro recyklaci a pro energetické využití odpadů, což znamená jejich spalování a získávání tepla, případně i elektřiny. Už dříve byly podobné projekty podpořeny dotacemi ve výši téměř 13 miliard korun.

Smíšený odpad (zdroj: pixabay.com)

Další projekty zaměřené na smysluplné využití odpadu by úřad rád zafinancoval i v nadcházejícím období. Kvůli chystanému zákazu skládkování, který má začít platit v roce 2024, totiž musí Česko vyřešit, jak naloží s až 2 miliony tun odpadu ročně. Ty zatím končí na skládkách. Už do roku 2020 musí kvůli skládkové směrnici putovat ročně na skládky o 800 000 tun směsného komunálního odpadu méně.

Místo na skládkách by měl odpad končit ve spalovnách a vytříděný odpad by měl být ještě efektivněji využíván pro další zpracování (například plast nebo papír). Podle evropských cílů pro oběhové hospodářství totiž musí Česká republika v roce 2025 materiálově využít o celý 1 milion tun suroviny více oproti stavu v roce 2016.

Poplatek za skládkování odpadu naroste

Obě nařízení podchytí i národní legislativa, která se mimo jiné bude zabývat využitím odpadů jako paliva. Aby byly obce motivované s odpadem lépe nakládat, zvýší se poplatek za skládkování, a to na 2 000 korun za tunu.

„Výše poplatku 500 korun se od roku 2009 se nezvýšila,“ sdělil Vojtěch Pilnáček z Ministerstva životního prostředí, kterého citoval server Ekolist.cz.

Kritici však upozorňují na to, že podobná opatření nepovedou ke zvýšení recyklace, pouze k přesměrování odpadů ze skládek do spaloven, což není vždy žádoucí. Milan Havel z organizace Arnika uvedl, že se zatím málo řeší prevence vzniku odpadů. Velké rezervy podle něho mají soukromé podniky a firmy. Dalším rozměrem je také kompostovatelný odpad, kde mají rezervy hlavně obce. Podle Tomáše Prokopa ze Státního fondu životního prostředí se ale situace začíná zlepšovat. „V této oblasti byly vyhlášeny dvě výzvy, podpořeno bylo více než 300 projektů. Většina z nich je na kompostéry,“ dodal.

Podniky mají rezervy v odpadech

Mezi nevratnými odpady, které se dále třídí:

  1. dominuje papír (41 %),
  2. následovaný plasty (22 %),
  3. třetí příčku drží sklo.

V případě papírového a plastového odpadu patří k největším producentům soukromé společnosti – průmyslové podniky, sklady, supermarkety. Právě u nich existuje velký potenciál a rezervy.

Aby mohly například s kartonovými či papírovými odpady začít efektivněji pracovat, je důležité, jak dobře je zpracují. Vyřešit záplavu odpadu pomáhají vertikální i horizontální lisy.

Horizontální lis (zdroj: Ekokompakt.cz)

„Horizontální lisy vytváří balíky velikosti palet. Usnadňují skladování odpadu před jeho odvezením. Velký smysl mají i při segregaci a při zpracování opadu, protože slisovaný papír se vykupuje v papírnách,“ uvádí Stanislav Vaněk ze společnosti EkoKompakt. Pro třídírny odpadu jsou pak podobné lisy nezbytností.

S podobným systémem mají například dobré zkušenosti v sousedním Polsku. Ekonomický model je zde nastavený tak, že majitel dvora vykupuje od společností nebo od fyzických osob tříděný odpad, který lisuje a prodává ho k dalšímu využití. To je výhodné pro všechny zúčastněné strany.

Vertikální lis (zdroj: Ekokompakt.cz)

Vertikální lisy odpadů pro menší provozy

V procesu třídění odpadu jsou užitečné i vertikální lisy, které například prodejnám, skladům nebo firmám pomáhají šetřit místo ve skladech. Vertikální lisy jsou určeny k lisování menšího množství odpadu, známé jsou také jako balíkovací nebo paketovací lisy. Tyto hydraulické lisy „vyrábějí“ balíky o hmotnosti od 40 kilogramů výše. Lisy umí zpracovat plastový a papírový odpad i některé další druhy odpadu.

 „Lidé pak pracují v bezpečnějším a přehlednějším prostředí, protože se všude kolem nepovalují kartony. Firma ušetří i na svozu odpadu, protože je méně častý. Devizou jsou také nižší mzdové náklady a pochopitelně ekologie. Slisované kartony se dají rovněž zpeněžit. Například lepenka se vykupuje za 0,50 korun za kilogram. Firmy ale produkují tuny odpadů ročně, a tak se jejich prodej může rozhodně vyplatit,“ uzavírá Stanislav Vaněk.

Jak třídí země v Evropě?

Mistři v třídění opadů jsou Švédové, kteří recyklují 99 % domácího odpadu. Až polovinu odpadu spalují a přetvářejí ho v teplo. Švédsko dokonce dováží odpadky z jiných zemí, aby je mohlo spalovat. Němci recyklují 66 % odpadků. Plastové lahve se vracejí v supermarketu, podobně jako v Česku lahve skleněné. Více než polovinu odpadků recyklují Švýcaři a na netříděné odpady používají speciální pytle, které musí zakoupit. V České republice odpad recykluje 74 % lidí – papír třídíme z 94 %, plasty ze 68 %.

Sdílejte:
Témata článku:
inovaceVychytávkaz domova