13.03.2017 / Domov


Konec zimy s sebou přináší zvýšení vlhkosti a tím i vyšší riziko plísní. Jak místnosti co nejrychleji vysušit a předejít potížím i pro další roky?

Ideální vlhkost vzduchu v místnosti by se měla pohybovat mezi 45 a 60 %. Čím nižší je, tím je v místnosti pocitově nižší teplota, a tudíž více přitápíte. Dlouhodobě pak vede vlivem vysušování dýchacích cest k onemocněním. Vyšší vlhkost také není ideální, vede ke kondenzaci vodních par a dlouhodobě ke vzniku plísní. A mezi plesnivými zdmi nechce bydlet nikdo.

Místa s nejčastějším výskytem vlhkosti:

 • orosená okna
 • voda na střešních trámech
 • vlhkost ve sklepě
 • tmavé, vlhké skvrny na zdech, zejména u podlahy
 • plísně
 • solné výkvěty
 • houby na zdech
 • odlupující se omítka

Míru vlhkosti vzduchu ve své domácnosti můžete zkontrolovat vlhkoměrem. Obvykle se prodává společně s pokojovým teploměrem za cenu od 200 do 1 000 Kč.

Vlhkost ničí samotný domov. Kromě plesnivění nábytku dochází ke znehodnocení konstrukce zdiva, fasády a povrchového nátěru včetně omítky. Vlhké zdi následně způsobují výrazné tepelné a energetické ztráty a snižuje se jejich stabilita.

Jak vlhkost odhalit

Indicií, jak odhalit vlhkost, je mnoho. Jasnými ukazateli jsou orosená okna, voda ve sklepě či na půdě, vlhké zdi, zatuchlý vzduch a plísně. Pokud jsou viditelné stopy na omítce, která se již drolí, znamená to výskyt vnější vody ve stěnách budovy. V případě, že vám v domácnosti pomalu schne prádlo nebo vytřená podlaha, je možné, že příčinou je vysoká vlhkost vzduchu.

Vlhkost a výskyt vody

Výskyt vody ve zdivu, odborně „rosný bod“, je proces, kdy vzduch již nedokáže absorbovat vodní páry. Dochází tak ke kondenzaci a vodní páry se mění na vodu, která se usazuje ve zdi.

Vlhkost nejčastěji ničí dřevo, a protože součástí nosných konstrukcí celé stavby jsou často dřevěné trámy, vlhkost ohrožuje samotnou existenci celého domu. Mezi další ohrožené části domu či bytu patří vláknité izolační materiály, které působením vlhkosti ztrácejí izolační vlastnosti.

Důležité je větrat

Nejrychlejší způsob, jak se vlhkosti zbavit, je větrání. Ideálním řešením pro každodenní provoz domácnosti je pravidelné provzdušňování místností v kombinaci s moderními vysoušeči vzduchu. Běžné činnosti, jako jsou vaření, zalévání květin, sprchování, sušení a žehlení prádla, totiž přidávají do vzduchu litry vody denně. Intenzitu větrání řiďte podle aktuálního počasí a teplot. V zimě větrejte krátkodobě, ale intenzivně, v létě v příjemných teplotních podmínkách klidně celý den.

Ideální větrání je vždy krátké, zato časté – jedině tak vyměníte teplý vlhký vzduch za studený suchý, a přitom nebudete zvyšovat náklady za topení. Nejvhodnější je větrat 10–15 minut 2- až 5× denně. Četnost a délka však záleží na počasí i stavu vzduchu v domácnosti. Nejkritičtějšími období tak jsou konec zimy, jaro a podzim.

Na plísně s chytrou houbou

Na plísně můžete zaútočit i jejich vlastní zbraní, když použijete postřik „chytrou houbou“. Postřik je 100% ekologický a použít jej můžete nejen na zdi, ale i na rostliny doma i na zahradě, v roztoku lze máčet sazenice nebo osivo.

Okapy

Veškeré práce by měly začít kontrolou okapů – pokud ty jsou v dobrém stavu, pak je vhodné se ujistit, že voda z nich nestéká ke zdem, ale je bezpečně odvedena směrem od domu.

Stejně tak není vhodné, aby voda ze zahrady ve svahu stékala k domu – jako zábrany mohou dobře posloužit výkopy, vsaky (podmoky), poldery, průlehy apod.

Drenáže

Po obvodu zdi odkopejte část zeminy a do nezámrzné hloubky (od hloubky 80–100 cm pod povrchem nedochází k promrzání půdy) položte drenážní trubku. Dbejte na sklon a odvod drenáže vyřešte buď do vodoteče, nebo trativodem.

 • Lze provést svépomocí.
 • V porovnání s ostatními metodami se jedná o poměrně nenáročnou operaci.
 • U výrazně vlhkých objektů ani drenáže nestačí a je nutné je kombinovat s dalšími opatřeními.

Podřezání a izolace zdí

Mezi druhé mechanické řešení patří podřezání zdí a využití izolačních materiálů. Podřezání lze nahradit vražením ocelových plechů, u menších staveb pak lze zdivo kompletně podsekat, zaizolovat a dozdít.

 • Vysoká životnost.
 • Funkční i jako protiradonová zábrana.
 • S použitím diamantového lana lze podříznout i betonové konstrukce.
 • Finančně náročné a často nelze provést svépomocí.
 • K podřezání je potřeba pojížděcí pila, která potřebuje prostor.
 • Vysoká prašnost (s řetězovou pilou) nebo další zamokření zdí (s lanovou pilou).

Chemické odstranění vlhkosti

Vlhkost lze odstranit také chemicky, s použitím tzv. hydroizolační clony. Jde o vodoodpudivý materiál, kterým se napouští zdiva, a to jak tlakem, tak i beztlakou metodou.

Díky vpravení silikátové nebo silikonové látky se zmenší kapiláry a sníží se tak možnost cestování vlhkosti zdí.

 • Nedochází ke zmenšení místností.
 • Je tím relativně posílena stabilita zdiva.
 • Je třeba rovnoměrně izolovat i podlahy.
 • Cena se pohybuje okolo dvou tisíc korun za metr čtvereční. Finanční náročnost závisí na rozsahu práce.
Příprava na injektáž zdi

Odstranění vlhkosti elektřinou

V této metodě hraje hlavní roli reakce mezi elektřinou a vodou. Molekuly vody se v elektrickém poli mění z kladných na záporné a tím se zastaví pohyb a vzlínání vody. Jistou nevýhodou je, že při využití této metody musí být zdi „pod proudem“ pořád. Pokud by mělo zdivo tendenci neustále navlhat, automaticky se zvětší průchod elektrického proudu, aby se zabránilo dalšímu vzlínání.

 • Zdivo zůstává neporušené.
 • Elektrody nejsou viditelné.
 • Majitel má nad reakcí neustálou kontrolu.
 • Reakci lze kdykoliv zastavit.
 • Ideální pro památkově chráněné objekty.
 • Lze použít pro vytlačení vody ze zdí a následné podříznutí zdí.
 • Nelze použít u zasolených zdí.
 • Nelze použít u betonových nebo armovaných konstrukcí.
 • Nelze použít v místech s minerální vodou nebo ve zdech s bludnými proudy nebo tam, kde zdí vede elektřina.

Elektrochemické odstranění vlhkosti

V tomto případě se jedná o kombinaci injektážní a elektrofyzikální metody. Používá se zde injektážní roztok s elektrovodivými a těsnicími vlastnostmi.

Odvlhčovače, vysoušeče

Nejpraktičtějším pomocníkem pro řešení vlhkosti v rámci rychlé svépomoci jsou domácí odvlhčovače. Jsou ideální pro zabydlování chalup po zimě nebo pro rychlé vysušení zaplavených místností například po přívalovém dešti nebo povodni. Rozhodně to ale není způsob, jak vyřešit dlouhotrvající potíže s vlhkostí.

Odvlhčovač absorbuje okolní vzduch výparníkem a vzduch následně zamrazí. Vodní pára zkondenzuje a odteče do zásobníku a odvlhčený vzduch spotřebič vypustí zpět do místnosti. Odvlhčovač tedy funguje podobně jako klimatizace. Přístroj je mobilní, takže ho můžete používat v jakékoliv místnosti. Běžný model je schopný pracovat v místnosti do 50 m3.

Dalším účinným spotřebičem je vysoušeč vzduchu. Pracuje tiše a jeho provoz je úsporný. Velikost přístroje nezasahuje do prostoru velkými rozměry, jedná se spíše o nenápadný doplněk domácnosti. Stejně jako odvlhčovač je ale určen na rychlé řešení krátkodobého zvýšení vlhkosti.

Na vlhkost s absorpčními sáčky

V domácnosti pak zcela jistě využijete absorpční sáčky. Používají se hlavně v menších uzavřených prostorech, tedy ve skříních, zásuvkách a botnících. Sáčky pouze absorbují vlhkost. Stačí je postavit na místo, které je potřeba odvlhčit, a nechat je působit 4–6 týdnů.

Ceny spotřebičů a přípravků na boj proti vlhkosti a plísním

Typ Cena
Odvlhčovač vzduchu 2 500–7 000 Kč
Chytrá houba 200–1 200 Kč podle velikosti balení
Absorpční sáčky 100­–200 Kč za balení

Plísně a jejich vliv na naše zdraví

Existují stovky druhů plísní, a přestože jen deset z nich způsobuje zdravotní problémy, není vhodné si je doma pěstovat. Mezi zdravotní potíže způsobené plísněmi patří záněty vedlejších dutin nosních, záněty průdušek a alergie, častý je vznik astmatu. Nejvíce jsou ohroženi lidé s oslabenou imunitou, děti a starší jedinci. Obvyklé příznaky způsobené plísněmi jsou kašel, dlouhodobá únava, podrážděné oči, bolest hlavy a nevolnost.